Privacybeleid

Algemeen

Dupag B.V. biedt via de website www.dupag.nl veel technische informatie en ondersteuning op het gebied van het reinigen van motor- en brandstofsystemen.
De productlijn van Dupag wordt ingezet om vervuiling te voorkomen en als adequate oplossingen bij storingen door vervuiling.
 
Dupag B.V. is exclusief importeur voor Nederland van MécaTech producten en levert exclusief aan garagehouders.
 
Door u aan te melden en in te loggen op de website www.dupag.nl krijgt u toegang tot technische informatie en de webshop van Dupag B.V..
 
Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom willen wij u graag informeren over ons privacybeleid.
 
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij gaan altijd zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Gegevensverwerking.
 
Dupag is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. De persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij het verwerken van de gegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.
 
Dat betekent onder andere dat wij:
  • uw gegevens gebruiken we alleen voor het doel waarvoor u ze met ons hebt gedeeld
  • de verzameling van gegevens beperken tot alleen de bedrijf- en persoonsgegevens die nodig zijn voor deze doeleinden;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw bedrijfsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht bedrijfsgegevens verwerken;
  • uw rechten respecteren om uw bedrijfsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  • Uw gegevens zijn afgeschermd en onzichtbaar en niet door derden in te zien.
  • DUPAG B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk  om de doelen te realiseren waarvoor u uw gegevens verstrekt heeft.

Waarom gebruiken en bewaren wij uw persoonsgegevens?
1. Uitvoering van de overeenkomst, transacties en diensten.
2. Om goederen en diensten bij u af te leveren.
3. Marketingactiviteiten.
4. Informeren over wijzigingen producten en/of diensten.
5. Om te voldoen aan de wet.
 
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend bedrijfsgegevens die rechtstreeks door u zijn ingevoerd.
Wij bewaren deze gegevens zodat er snel en gemakkelijk informatie door u kan worden opgezocht en om onze producten te kunnen bestellen.
 
Wij verstrekken of verkopen gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Als er een vermoeden bestaat van fraude of misbruik van onze website kunnen wij de bedrijfsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiligingsmaatregelen
Om misbruik van persoonsgegevens en ongeautoriseerde toegang tot gegevens te beperken, nemen wij strenge beveiligingsmaatregelen. 
  • Toegang tot persoonsgegevens worden afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
  • Er worden logs bijgehouden van alle aanvragen van de persoonsgegevens en kunnen direct ingrijpen als dit nodig is.
  • Firewalls zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde toegang tot onze servers wordt gegeven.
 
Dupag maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.

 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming,
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen is het aan te bevelen om deze privacyverklaring regelmatig te lezen. 

Vragen?
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

Dupag B.V.
Postbus 2122
7302 EM  APELDOORN
administratie@dupag.nl
055-3032250

Laatste update: 20 juli 2018